سرگرمی نت

قلیان کشیدن دختر ها

قلیان کشیدن دختر ها

متاسفانه شرایط فعلی بعضی سفره‌خانه‌ها و مکان‌هایی از این قبیل باعث شده است بسیاری از جوانان به این شکل خوش‌گذرانی ناسالم کنند و این در حالی است که حضور زنان در این اماکن به چشم می‌خورد

Ghelyaan (1)

Ghelyaan (2)

 نوشته شده   توسط  سرگرمی نت  |  نظر بدهید